Anunturi :

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

eterra
Anunt
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta intentioneaza sa inchirieze un spatiu situat in Municipiul Constanta cu suprafata de aproximativ 650mp, pentru depozitarea arhivei institutiei.
Pentru participarea la procedura interna de selectare a ofertelor , cei interesati vor solicita , in scris , eliberarea unei documentatii de atribuire, la sediul institutiei din Constanta , B-dul Mamaia nr 231, etaj 3,serviciul economic, in perioada 05.08.2015-07.08.2015.

eterra
Anunt sustinere examen de autorizare_30.07.2015

eterra
Anunt cu privire la depunerea Registrelor de evidenta a lucrarilor realizate de PJA 1.04.2015-30.06.2015

eterra
Comunicat catre Persoanele Fizice Autorizate -Inregistrare cereri on-line

eterra
Sedinta Persoanele Fizice Autorizate in data de 04.06.2015 ora 14 in sala de sedinte "Remus Opreanu" din cadrul Prefecturii Constanta

eterra
HG 294 privind aprobarea Progamului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

eterra
Rezultate examen de autorizare din 28.04.2015

eterra
Anunt Sedinta Autorizati 22.04.2015 ora 14 Prefectura Constanta sala Remus Opreanu

Incepand cu data de 21 ianuarie 2014 OCPI Constanta isi va desfasura activitatea in sediul de pe Bulevardul Mamaia Nr. 231


Vizualizati OCPI Constanta pe o harta mai mare

eterra
ANUNT Examen de autorizare in data de 28.04.2015 ora 9:30 la sediul OCPI Constanta , B-dul Mamaia Nr. 231

eterra
ANUNT_Depunere Registre de evidenta a lucrarilor PJA

eterra
TRANSMITERE PROPUNERI MODIFICARE ODG 700_2014_TERMEN 26.03.2015

eterra
Procedura operationala nr. 009_S.C._27.01.2015 privind inregistrarea in Registrul General de Intrare a Documentatiilor cadastrale întocmite pentru receptia planului parcelar si înscrierea imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

eterra
Programul privind controlul persoanelor juridice autorizate de ANCPI pentru anii 2014-2015

eterra
Programul OCPI Constanta pentru anii 2014-2015, privind controlul persoanelor juridice autorizate de catre ANCPI

eterra
Va comunicam ca programul special de lucru cu expertii judiciari in cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Verificari si Receptie Lucrari este :
Luni intre orele 14 - 16
Miercuri intre orele 14 - 16

eterra
Va rugam sa ne trimiteti pe mail la adresa ct@ancpi.ro urmatoarele date : societatea/institutia/notariat/firma de cadastru , numele , prenumele si fotografia tip buletin a persoanei de legatura cu institutia noastra in vederea creearii ecusonului pentru imbunatatirea accesului acestora

eterra
Rezultate examen de autorizare din data 04.11.2014

eterra
In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate va aducem la cunostinta ca termenul de depunere a cererilor pentru eliberarea credentialelor in vederea accesului online este de 2 saptamani incepand cu data de 26.09.2014

eterra
Informare persoane autorizate
Va informam ca persoanele fizice/juridice autorizate pot transmite observatii si propuneri la Regulamentul de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pe adresa de e-mail: regulament700@ancpi.ro. In acest sens , anuntul a fost publicat pe site-ul ANCPI , in sectiunea Autorizati
De asemenea in cadrul sedintelor organizate de OCPI cu persoanele autorizate , veti primi informatii in legatura cu posibilitatea propunerilor si observatiilor la adresa de e-mail mentionata mai sus

eterra
In data de 4.11.2014 va avea loc sustinerea examenului de autorizare pentru persoanele fizice care pot sa realizeze lucrari in domeniul cadastrului

eterra
Va informam ca BIROURILE NOTARIALE vor face viramente in NOUL cont A.N.C.P.I. Bucuresti, respectiv :
RO45TREZ70020G330800XXXX

eterra
Rezultate examen de autorizare - 01.10.2014

eterra
Acces online a persoanelor fizice autorizate la aplicatiile informatice ANCPI
Procedura care trebuie parcursa de persoanele fizice autorizate pentru a avea acces la aplicatiile informatice ANCPI se poate accesa accesand urmatorul link
Principalele avantaje ale accesarii eTerra RGI sunt :
-Depunerea online a cererilor
-Depunerea online a fisierelor CP
-Urmarirea Online a stadiului cererilor
Cererea de acces si procedura se poate downloada accesand urmatorul link
 • Cerere acces Online
 • eterra
  Anunt sustinere examen de autorizare in data de 01.10.2014

  eterra
  Punctul de vedere al ANCPI referitor la tariful aferent eliberarii copiei cartii funciare colective a condominiului
  "... persoana fizica/juridica autorizata va completa documentatia cadastrala de prima inregistrare unitate individuala cu dovada consultarii cartii funciare"

  eterra
  Pe site-ul ANCPI, www.ancpi.ro, gasiti o aplicatie de evidentiere a starii unei cereri depuse
  Ca noutate fata de versiunea anterioara, se va putea vizualiza istoricul fiecarei stari, precum si data la care a inceput aceasta stare
 • Urmarire Cerere Eterra-RGI
 • eterra
  OCPi Constanta intentioneaza sa inchirieze un spatiu in Municipiul Constanta de aproximativ 750mp pentru depozitarea arhivei .
  Pentru participarea la procedura interna de selectare a ofertelor , cei interesati vor solicita in scris eliberarea unei documnetatii de atribuire la sediul insptitutiei din Constanta B-dul Mamaia nr 231 etaj 3 economic in perioada 18.08.2014 - 20.08.2014

  eterra
  Anunt sedinta cu persoanele fizice autorizate - membri în comisiile de inventariere pentru Legea 165/2013 in data de 14.08.2014 ora 13:00, sediul OCPI Constanta

  eterra
  Anunt sedinta cu persoanele fizice autorizate sa execute lucrari de cadastru in data de 12.08.2014 ora 13:00 in sala de sedinte Remus Opreanu etajul 1, din cadrul Prefecturii Constanta

  eterra
  Anunt sedinta cu persoanele fizice autorizate sa execute lucrari de cadastru in data de 12.08.2014 ora 13:00 in sala de sedinte Remus Opreanu etajul 1, din cadrul Prefecturii Constanta

  eterra
  Rezultate examen de autorizare-26,27.06.2014

  eterra
  In vederea calcularii tarifului in mod corect a primei inregistrari in cartea funciara a constructiilor vechi
  Va rugam sa aveti in vedere cand sunteti pe teren si efectuati masuratori , sa colectati urmatoarele informatii :
  -existenta/inexistenta utilitatilor
  -natura materialolor de constructie
  -anul construirii
  -daca exista imbunatatiri
  -starea fizica generala a constructiei

  eterra
  ANUNT IMPORTANT Intocmirea Registrului de evidenta a lucrarilor realizate

  eterra
  ANUNT IMPORTANT PREZENTARE REGISTRE DE EVIDENTA A LUCRARILOR REALIZATE DE PFA SI PJA
  In perioada 09.04.2014-18.04.2014 persoanele fizice si juridice autorizate sa execute lucrari de cadastru sunt rugate sa depuna la secretariatul OCPI Constanta registrul de lucrari aferente trimestrului 4 (1.10.2013-31.12.2013) si trimestrul 1 2014 (1.01.2014 - 31.03.2014) conform anexei 7 la regulamentul 107/2010

  eterra
  Incepand cu data de 03.02.2014 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia va functiona doar ca birou de relatii cu publicul, in care se vor inregistra si elibera extrasede carte funciara pentru informare/autentificare, certificate de sarcini, comunicarea incheierilor,referatelor de completare,copiile certificate si celelate documente specifice.
  Procedura de lucru va ramane aceeasi cu mentiunea ca Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia va functiona cu un singur asistent , urmand ca ceilalti sa isi desfasoare activitate in cadrul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta in sediul din Bdul Mamaia Nr. 231.In masura in care dorii ca lucrarile sa fie ridicate de la sediul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si nu de la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Mangalia este necesar a se mentionain cererea dumneavoastra

  eterra
  Anunt suspendare activitate OCPI Constanta in vederea mutarii sediului pe Bulevardul Mamaia Nr. 231 in perioada 17 - 20 ianuarie 2014

  eterra
  Stabilire termene de solutionare a cererilor conform Ordinului 186/2009
  Va aducem la cunostinta ca începând cu data de 19.08.2013, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta este nevoit sa denunte „Protocolul de colaborare încheiat intre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta si Camera Notarilor Publici Constanta in data de 29.04.2009, înregistrat la nivelul O.C.P.I . Constanta sub nr 5123/29.04.2009”, pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor specifice, întrucât în urma reducerii numarului de personal si volumului mare de munca acestea nu mai pot fi respectate. De asemenea, va facem cunoscut ca termenele pentru furnizarea serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara la O.C.P.I. Constanta, vor fi cele stabilite in baza „Ordinului nr. 186/2009, privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 06/05/2009”, aplicându-se din data mai sus mentionata.

  eterra
  Inregistrare planuri parcelare in RGI
  Incepand cu data de 15.07.2013, planurile parcelare depuse pentru receptie de catre Oficiul de Cadastru si Publicitare Constanta se vor inregistra in RGI, in vederea imbunatatirii modului de evidenta, verificare si receptie a acestora - Procedura operationala


  eterra
  Consultati baza grafica in vederea verificarii limitelor imobilului
  Puteti consulta baza grafica utilizand programul din locatia Ferdinand nr. 53, Constanta, verificand suprapunerea imobilului dumneavoastra cu vecinatatile.
  Pentru aceasta aveti nevoie de un fisier cpxml valid cu fluxul de prima inregistrare.
  Va puteti converti fisierul dxf sau dwg utilizand utilitarul Generare CP Versiunea 2.


  eterra
  Situatia juridica
  se poate afla situatia juridica a unui imobil , cautand dupa adresa se poata afla numarul cadastral si numarul de carte funciara al respectivului imobil . Baza de date a fost actualizata in data de 08-04-2011

  eterra
  Cautare Informatii Carti Funciare Colective
  se poate vizualiza numarul cartii funciare , numarul cadastral si suprafata cartilor funciare colective inscrise in baza de date electronica a Oficiului de Cadastru si Publiciatate Imobiliara Constanta , cautate dupa adresa imobilului respectiv
  Baza de date a fost actualizata in data de 08-04-2011


  eterra
  Lasa un mesaj
  se poate trimite un mesaj direct din site-ul institutiei , pentru a cere informatii , eventuale nelamuriri

  eterra
  Urmarire cerere in eTerra - RGI
  se poate vizualiza starea dosarului , termenul de solutionare si referatul de completare

  eterra
  Anunt privind valabilitatea bonului de ordine eliberat
  Petentii care nu s-au prezentat la referentul R.G.I. in vederea inregistrarii cererilor sale, conform numarului de ordine afisat, au dreptul de a se mai prezenta o singura data in baza aceluiasi bon de ordine eliberat initial de aparatul instalat in acest sens. Softul anuleaza automat valabilitatea bonului dupa a doua afisare, caz in care este necesar eliberarea unui nou bon de ordine.

  eterra
  Anunt Important
  Persoanele fizice vor verifica pe site-ul ANCPI la sectiunea Autorizati pana la data de 20.04.2012 datele de contact (adresa,telefon/fax,mail). In situatia in care datele nu mai sunt actuale persoanele fizice autorizate vor informa OCPI(cat B.C.E.), respectiv ANCPI(categoriile A.D.) cu privire la datele corecte.Pesoanele fizice autorizate fara adresa de mail vor depune pana la data 20.04.2012 la oficiul teritorial unde au domiciliul fiscal o declaraties semnata si stam pilata din care sa reiasa acest lucru si ca vor lua la cunostinta comunicarile OCPI de pe site-ul sau sediul acestuie

  eterra
  Generare CP Versiunea 2.78.10
  Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.01.2012 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare atat de fisiere digitale in format CP folosite in prezent cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.78.10 .
  Aplicatia este disponibila gratuit la rubrica Download ,tot acolo puteti gasi manualul de utilizare si tutoriale video.Pentru a rula Generare CP ver. 2.78.8 aveti nevoie de instalarea urmatorului update : Microsoft .NET Framework version 2.0 , putand fi downloadata accesand urmatorul link