Informatii

Cadastru

Cartea Funciara

Resurse

Vizitatori :1113371
Ultimele 24H:157
eterra Directia Generala Anticoruptie
Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta
Tel/Fax: +4 0241 647495
E-mail: sjact.dga@mai.gov.ro
Aleea Zmeurei , 3 , Constanta
Legislatie


Codul de etica

Raport privind respectarea de catre salariati a prevederilor Codului de etica 2019

ODG 819_2016_ALOCARE SUME UAT INREGISTRARE SISTEMATICA _PROCEDURA_01.08.2016

ord 979_2016_specificatii cad gen

OUG 35_2016_MODIF LEGEA NR. 7_1996_30.06.2016

Ordin 979 2016

Ordin 979 2016 Anexa 2016

Legea Nr. 7 din 13 martie 1996 . Republicata 30 iunie 2016

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

ROF ANCPI 1288_ modif 2016

Certificat Atestare Constructie

ODG 1738

Anexa ODG 1340/2015

Anexa Ordinului Directorului general al ANCPI nr 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara , aprobat prin Ordinul Directorului general al ANCPI nr. 700/2014

LEGEA NR.7_1996 REPUBLICATA IN SEPTEMBRIE 2015

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Ordin 890_2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordin 890_2015 Anexa 1, 2, 2a, 2b

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordin 890_2015 - Anexa 3, 4

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara

HG Nr.1288/2012

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al ANCPI

Legea Nr. 7 din 13 martie 1996 . Republicata

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.Text īn vigoare īncepānd cu data de 20 octombrie 2011

Ordinul 133/2009 , 134/2009

Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 133/2009 si 134/2009

Lege nr. 7/1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar

Legea nr. 217/2007

pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole

Hotarare nr. 1210/2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 534/2001

privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Ordin nr. 633/2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordinul nr. 634/2006

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Hotarare nr. 869/2005

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Hotarare nr. 1210/2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Ordin nr. 367 din 04.07.08

privind aprobarea metodologiei de aplicare a tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Metodologia de aplicare.

Ordin nr. 371 din 2007

al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate. Monitor Oficial nr. 7 din 04.01.08

Ordin nr. 432 din 31.03.08

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile frunizate de ANCPI si unitatile subordonate

Ordin nr. 516 din 19.06.08

pentru modificarea anexei la Ordinul 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile subordonate

Lege nr. 247/2005

privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

Ordin nr. 186/2009

Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 din 17.04. 2009

Ordin nr. 39/2009

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009

Ordinul nr. 40/18-01-2013 al Directorului General ANCPI

privind procedura de inscriere in cartea funciara, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau 10% in intravilan

Certificat Atestare Constructie

Ordinul 700/2014 Regulamentul de avizare si inscriere in cartea funciara